Znajdują się Państwo na oficjalnej stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Bartosza Szaryńskiego.

Na stronie zamieszczone są informacje o kancelarii komornika, obszar działania (właściwość), formularze wniosków egzekucyjnych oraz obwieszczenia o licytacjach.

Dla zapewnienia maksymalnej skuteczności i szybkości postępowania egzekucyjnego, przy zachowaniu istotnej dla wielu wierzycieli ekonomiki egzekucji komornik wykorzystuje szereg narzędzi:

EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze - przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, a w efekcie w znaczący sposób ułatwia złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji.

System OGNIVO – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika - dzięki niemu, za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu oraz specjalnej aplikacji, komornicy sądowi mogą bardzo szybko uzyskać od banków informacje na temat posiadania przez dłużników rachunków bankowych.

E-ZUS - elektroniczny urząd podawczy ZUS - dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, komornik może w bardzo krótkim czasie uzyskać informacje na temat miejsca pracy dłużnika, prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jego rachunku bankowego.

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy prowadzonej działalności. Informacje na niej zawarte nie są również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.