Wpłat gotówkowych można dokonywać w kasie komornika znajdującej się w kancelarii i czynnej w godzinach jej otwarcia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych wpłaty gotówkowe przyjmowane są na podstawie kwitariusza przychodowego opatrzonego pieczęcią i podpisem komornika lub upoważnionego przez niego pracownika, asesora lub aplikanta.