Wpłaty należności dochodzonych w postępowaniach egzekucyjnych, a także zaliczek i opłat, mogą być dokonywane na rachunek komornika:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Olsztynie

17 1240 5598 1111 0010 4472 8374

Dokonując wpłaty należy podać dane wpłacającego (imię i nazwisko lub nazwę) oraz sygnaturę akt sprawy Km, Kms, Kmp lub Kmn, której wpłata dotyczy (sygnatura znajduje się na każdym piśmie komornika).